Táto stránka bude venovaná hlavne spomienke na život a dielo redaktora a fotografa AFIAP Karola Aufrichta . . .

... už čoskoro ...